795 (404) 2007-03-09 - 2007-03-16

Czas na samodzielność

Ochotniczy Hufiec Pracy W Gdyni ogłasza nabór uczestników do realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego p.t.: „18-24. Czas na Samodzielność”

1. Obowiązujące zasady rekrukrutacji:

I. Uczestnikami mogą być:

-osoby z wykształceniem średnim niepełnym (w tym absolwenci liceów profilowanych) zainteresowani zdobyciem świadectwa dojrzałości oraz kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (w trakcie nauki)

-osoby nie uczące się i nie pracujące posiadające wykształcenie średnie zainteresowane podjęciem studiów lub słuchacze przedostatnich bądź ostatnich klas szkół średnich wieczorowych.

II. Zajęcia w ramach projektu:

1.Treningi i warsztaty psychologiczne

2.Indywidualne konsultacje z psychologiem

3.Zajęcia z prawnikiem

4.Warsztaty edukacyjne i aktywnego poszukiwania pracy

5.Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

6.Szkolenia i kursy z zakresu ABC przedsiębiorczości

7.Profesjonalne szkolenia komputerowe - ECDL

8.Kursy języków obcych

9.Szkolenia zawodowe (np. spawacza, makijażu itp.)

10.Kursy przygotowawcze do matury i na wyższe uczelnie

11.Kursy prawa jazdy

Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Zwrot kosztów dojazdów.

III. Zgłoszenia prosimy kierować osobiście w siedzibie Hufca Pracy, adres Gdynia ul. Śląska 53 (budynek GDYNIA HOUSE) lub telefonicznie, numer (58) 661-30-26