796 (405) 2007-03-16 - 2007-03-22

Dla frankofonów

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej /oddział w Gdyni organizuje 17.03.br w Zespole Szkół nr 2, ul. Wolności 25 - eliminacje do 25. Konkursu Poezji i Prozy Frankofońskiej.

Informacji na temat konkursu udziela sekretariat TPPF, ul. Starowiejska 54/4 od pon. do pt. w godz.16.30-19.30, tel. 058 621 91 15.