796 (405) 2007-03-16 - 2007-03-22

Gdynia bez barier

Przypominamy, że tylko do 30 marca br. można składać zgłoszenia do konkursu „Gdynia bez barier”.

Jest to kolejna, ósma już edycja tego konkursu. Gdynia od kilku lat konsekwentnie realizuje politykę społeczną mającą na celu pełne i aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu miasta. W konkursie nagradzane są inicjatywy przyczyniające się do likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych, utrudniających życie osobom niepełnosprawnym.

Wnioski można składać w Samodzielnym Referacie do Spraw Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Gdyni (I piętro Urzędu Miasta, pok. 114 a, tel. (058) 668 87 90, e-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl). Tam również można uzyskać wszelkie dodatkowe informacje.

Nagrodami w konkursie są:

- medal Prezydenta Miasta Gdyni „Gdynia bez Barier”,

- prawo użytkowania logo „Gdynia bez Barier” na wszystkich obiektach, produktach i korespondencji nagrodzonego,

- obrazy artystów malujących ustami i nogami.

VIII edycja Gali „Gdynia bez barier” planowana jest na dzień 28 maja br., jak co roku, w Teatrze Muzycznym.

  • ikonaOpublikowano: 15.03.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona