796 (405) 2007-03-16 - 2007-03-22

Poszukiwani absolwenci

Dyrekcja Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni (dawna Szkoła nr 24 przy ul. Witomińskiej 25/27) w związku z organizacją spotkania absolwentów poszukuje osób, które w latach 1980-2000 ukończyły naszą szkołę w związku z organizacją spotkania absolwentów.

Spotkania organizacyjne odbywają się w każdy czwartek o godz.14.00 w budynku szkoły.

  • ikonaOpublikowano: 15.03.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona