796 (405) 2007-03-16 - 2007-03-22

Projekt do wglądu

W Bibliotece Urzędu Miasta Gdyni oraz w Internecie (www.woj-pomorskie.pl) można zapoznać się z projektem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, przyjętym przez Zarząd Województwa Pomorskiego 1 marca br. Projekt ten Rada Ministrów zatwierdziła 6 marca, co umożliwiło przesłanie dokumentu do Komisji Europejskiej.