796 (405) 2007-03-16 - 2007-03-22

Spotkanie autorskie na antypodach

23 marca br. w Brisbane w Australii z inicjatywy tamtejszej Polonii odbędzie się spotkanie z Małgorzatą Sokołowską, gdyńską dziennikarką i edytorką, autorką wielu książek, m.in. „Encyklopedii Gdyni”.

Małgorzata Sokołowska promować będzie nie tylko swoje książki ale również nasze miasto. Zabiera ze sobą m.in. herb gdyński, flagę Miasta, materiały promocyjne.

  • ikonaOpublikowano: 15.03.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona