796 (405) 2007-03-16 - 2007-03-22

Uwaga, właściciele psów!

Wydział Dochodów przypomina o obowiązku zapłaty podatku od posiadania psów. Termin płatności mija w dniu 31 marca 2007 roku, a stawka wynosi 36.00 zł. Podatek od psów, które nabyto po tym terminie należy wpłacić w czasie 14 dni od dnia nabycia. W przypadku nabycia psa po 30 czerwca podatek wynosi 18.00 zł. Osoby, które adoptują pieska są zwolnione z podatku od psa (na okres jednego roku), po okazaniu zaświadczenia o adopcji wystawionego przez schronisko.

  • ikonaOpublikowano: 15.03.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona