Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
796 (405) 2007-03-16 - 2007-03-22

Wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego

7 marca br. odbyło się w Urzędzie Miasta Gdyni spotkanie poświęcone omówieniu najskuteczniejszych sposobów wykorzystania w Gdyni wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego latach 2007 – 2013.

Inicjator spotkania Janusz Gałęziak, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego zaprezentował propozycję systemu wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie pomorskim i w Gdyni.

W spotkaniu wzięło udział ponad 60 osób, przedstawiciele samorządu, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Wyłoniła się grupa osób, która wejdzie w skład zespołu roboczego do prac nad Powiatowym Programem na rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej. Program będzie obejmował działania z zakresu rynku pracy, integracji społecznej, przedsiębiorczości, edukacji.

Ustalono wstępnie, że program powinien powstać do końca maja tego roku.

Sposobem, który gwarantuje optymalne wykorzystanie środków EFS jest zawiązanie powiatowych partnerstw (samorząd gminy, organizacje pozarządowe, przedstawiciele przedsiębiorców). Zbudowane partnerstwa zapewnią wyjście poza układ sektorowy, w którym osobno funkcjonują urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, edukacja i PFRON.

W latach 2007 – 2013 województwo pomorskie może wykorzystać ponad 298 mln euro na szeroko rozumiany rozwój zasobów ludzkich.

Środki te zostaną uruchomione w pierwszym kwartale przyszłego roku.

EFS będzie wspierać samorządy, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe.

Samorządy będą mogły otrzymać środki na rozwój edukacji: od edukacji przedszkolnej po skierowane do osób dorosłych kształcenie ustawiczne. Będą mogły dostosowywać kształcenie zawodowe do potrzeb pracodawców, a także wyposażać uczniów w umiejętności zwiększające ich atrakcyjność na rynku pracy (języki obce, informatyka, przedsiębiorczość, przedmioty ścisłe).

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać pomoc w zakresie: doradztwa, restrukturyzacji i dostosowania firm do zmian gospodarczych oraz na szkolenia podnoszące kwalifikacje osób pracujących, w tym m.in. staże pracowników w jednostkach naukowych.

Możliwość rozwoju uzyskają także organizacje pozarządowe m.in. poprzez rozwój zatrudnienia w sektorze pozarządowym.

Ze wsparcia skorzystają m.in. osoby niepełnosprawne, uzależnione, bezdomne, bezrobotne, uczniowie, absolwenci szkół.

  • ikonaOpublikowano: 15.03.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona