797 (406) 2007-03-23 - 2007-03-29

Centrum Integracja

Wszystkie osoby szukające wsparcia w rozwiązywaniu problemów związanych z niepełnosprawnością pomoc znaleźć mogą w gdyńskim Centrum Integracja przy ul. Traugutta 2.

Jest to pierwsza w województwie pomorskim placówka założona przez Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, której zadaniem - oprócz działań edukacyjno– informacyjnych, jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.

W Centrum Integracja konkretną pomoc znajdą osoby niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunowie, pracodawcy poszukujący pracowników, organizacje pozarządowe oraz wszyscy zainteresowani tematyką niepełnosprawności. W placówce mogą m.in. dowiedzieć się, jak zdobyć dofinansowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i jak korzystać z ulg komunikacyjnych. Osoby niepełnosprawne skorzystają z bezpłatnej porady prawnika czy psychologa. W ramach programu aktywizacji zawodowej, doradcy zawodowi pomogą w wyborze ścieżki kariery zawodowej, napisaniu życiorysu i listu motywacyjnego oraz przygotowaniu do rozmowy o pracę. Centrum zajmie się również pośrednictwem pracy, organizacją szkoleń zawodowych i warsztatów.

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji -Centrum Integracja Gdynia czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00. ul. Traugutta 2, tel.: 058 660 28 38, faks: 058 660 28 50, e-mail: gdynia@integracja.org, www.niepelnosprawni.pl