797 (406) 2007-03-23 - 2007-03-29

Dla dzieci

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo wychowawczo dydaktyczne - 24.03.2007 w godz. 9.00-14.00 do Przedszkoli Samorządowych nr 7 i 27. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

***

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci wraz z rodzicami na spotkanie ze specjalistami - logopedzi, psycholog, oligofrenopedagog 24.03.2007 w godz. 9.00-14.00 do Przedszkola Samorządowego nr 7 ul. Władysława IV 56.