797 (406) 2007-03-23 - 2007-03-29

Kiermasze wielkanocne

Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „Promyk” Gdynia, ul. Maciejewicza 11 zaprasza 25 marca 2007 r. w godz. 10.00-14.00 na kiermasz wielkanocny organizowany w Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Maciejewicza 11. Będzie możliwość nabycia: kartek świątecznych, palm wielkanocnych, stroików wykonanych przez uczestników WTZ i podopiecznych OA. Dochód przeznaczamy na potrzeby osób niepełnosprawnych.

***

W dniach 27.03.- 04.04 w holu głównym Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 odbywać się będzie wystawa prac dzieci połączona z kieramszem - pt. „Dar serca”. Podczas kiermaszu będzie można nabyć kartki świąteczne oraz upominki wielkanocne wykonane przez dzieci specjalnej troski z Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27. Dochód z kiermaszu przeznaczony bedzie na zakup pomocy szkolnych dla uczniów.