797 (406) 2007-03-23 - 2007-03-29

Konkurs Poezji i Prozy Frankofońskiej- laureaci

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej, oddział w Gdyni informuje, że laureatami eliminacji regionalnych do XXV Konkursu Poezji i Prozy Frankofońskiej , które odbyły się 17 marca br. w Zespole Szkóła Nr 2 w Gdyni, zostali:

- w grupie szkoł gimnazjalych - I miejsce - Bartłomiej Tadrzak- Gimnazjum nr 2 w Gdyni

- w grupie szkoł licealnych - II miejsce Anna Bohorodzicz- Zespół Szkół Hotel.-Gastr. w Gdyni i Natalia Aschnutat - Zespół Szkoł Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie.

Wymienieni laureaci będą reprezentować nasz region, w dniach 14 i 15 kwietnia br. na Ogólnopolskim Konkursie w Bydgoszczy, który objęty został patronatem Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Kultury, Ambasady Francuskiej oraz ambasad krajów frankofońskich.