797 (406) 2007-03-23 - 2007-03-29

Planeta Twórczość- warsztaty dla kreatywnych

Stowarzyszenie A KuKu Sztuka, dwumiesięcznik literacki „Topos” oraz Miasto Gdynia serdecznie zapraszają wszystkich miłośników poezji pragnących rozwijać własną twórczość do udziału w cyklu spotkań poetyckich o charakterze warsztatowym: „Planeta Twórczość. Sztuka uwodzenia muz”.

Projekt „Planeta Twórczość” zakłada przeprowadzenie warsztatów poetyckich połączonych z cyklem wykładów o współczesnej poezji, oraz spotkaniami z uznanymi literatami (m.in. Antonim Pawlakiem, Jerzym Nowosielskim, Piotrem Czerskim, Pawłem Huelle). Warsztaty mają na celu wszechstronny rozwój poetyckiego talentu uczestników, zapoznanie ich nie tylko z tajemnicami warsztatu poetyckiego, lecz także udzielenie informacji na temat funkcjonowania poezji i jej autorów w mediach i na rynku wydawniczym, a w dalszej kolejności promocję młodych poetów poprzez publikację najlepszych prac w dwumiesięczniku literackim „Topos” oraz wieczór autorski uczestników warsztatów w kawiarni literackiej „Strych” w Gdyni.

Instruktorami prowadzącymi są uznani trójmiejscy poeci:Krzysztof Kuczkowski, Tadeusz Dąbrowski, Mariusz Więcek.
Pierwsza edycja projektu to 8 spotkań literacko – warsztatowych, które odbędą się w terminie od 31 marca do 2 czerwca 2007 roku.

Każde z ośmiu pięciogodzinnych spotkań składa się z:

1. wykładu o współczesnej poezji i życiu literackim. (2 godziny)

2. warsztatu poetyckiego / konwersatorium. (1,5 godziny)

3. konsultacji indywidualnych /spotkania z poetą/prozaikiem. (1 godzina) podczas zajęć zaplanowano półgodzinną przerwę kawową.

Warsztaty będą odbywać się w soboty w godzinach 10.00-15.00, w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, przy ul. Legionów 27

Terminy warsztatów: 31.03., 14.04., 21.04., 28.04., 12.05., 19.05., 26.05., 2.06.

3. Założenia programowe warsztatów poetyckich:

- metody kreatywnego myślenia - otwieranie pudełka zwanego wyobraźnią

- stylistyka – od slamu do traktatu filozoficznego

- melodyka, Rytm i Wersyfikacja – jak zostać DJ’em słów

- środki poetyckie – słów cięcie / gięcie

- teorie metafory i poszukiwanie własnego języka – osobność

- techniki pisarskie wielkich poetów – jak robią to inni

- tradycja literatury – badania literackiego DNA

- metody pracy nad wierszem – 1001 ćwiczeń

4. Goście warsztatów (zapraszani co drugie spotkanie):

31.03– Paweł Huelle

21.04– Piotr Czerski

12.05– Kazimierz Nowosielski

2.06– Antoni Pawlak

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do 25 marca 2007r na adres planetatworczosc@wp.pl trzech własnych tekstów poetyckich wraz z krótką informacją o sobie i swoich zainteresowaniach lekturowych i poetyckich. Prosimy o podanie dokładnego adresu miejsca zamieszkania oraz kontaktu telefonicznego. Spośród nadesłanych zgłoszeń instruktorzy prowadzący wyłonią 30-osobową grupę, która weźmie udział w warsztatach. Koszt ośmiotygodniowych warsztatów dla jednego uczestnika wynosi: 160 zł. Wpłaty prosimy dokonywać do 30 marca 2007 na poniższe konto z dopiskiem PLANETA TWÓRCZOŚĆ:

Stowarzyszenie a KuKu Sztuka, ul. Kaczeńcowa 26, 81-575 Gdynia

Lukas Bank - 441940 1076 3014 4297 0000 0000 - Dowód wpłaty należy zabrać na pierwsze spotkanie, które odbędzie się 31.03.2007.

Więcej informacji: www.akukusztuka.eu, www.topos.iq.pl oraz pod nr telefonu:660 690 968.