797 (406) 2007-03-23 - 2007-03-29

Podziękowania

Dyrekcja i Organizatorzy SP nr 20 w Gdyni dziękują za pomoc i współpracę w organizacji Konkursu „Śpiewajmy Morzu” następującym osobom i instytucjom: Gdynia, Partnerowi Konkursu PZU S.A. Inspektorat w Gdyni, Przedsiębiorstwu Budowlanemu PANORAMA, Kredyt Bankowi S.A. Zarządowi Morskiego Portu Gdynia S.A., Wydawnictwu MAC Edukacja, Firmie Coca-Cola, Izabeli Jaszińskiej, Agentowi PZU S.A, Państwu Masuhr, Selka i Cząstka.