797 (406) 2007-03-23 - 2007-03-29

Premiera Teatru Junior

25.03.07 o godz. 17.00 Teatr Muzyczny zaprasza na spektakl Teatru Junior pt. „Światło”.

Scenariusz i choreografia: Monika Leśko-Mikołajczyk.

Spektakl jednej z czternastu grup Teatru Muzycznego Junior – grupy „Teatru Ruchu”, z udziałem ok. 70 młodych tancerzy.

Jest poszukiwaniem, badaniem i budowaniem różnych poziomów znaczenia słowa „światło”. Narzędziem wypowiedzi jest tu CIAŁO w swojej dynamice i ekspresji ruchu. Odczuwanie i odbieranie światła odbywa się na wielu płaszczyznach. W wymiarze duchowym, czy zmysłowym światło to ciepło, poczucie bezpieczeństwa i nadzieja.

Poprzez spektakl chcemy pokazać odczucie jego braku, czyli moment zachwiania harmonii, chaos i poczucie zagrożenia.

”Światło” to wiara w drugiego człowieka i nowy, lepszy dzień. To siła i energia.

Szukaj swego „światła”!

 

  • ikonaOpublikowano: 22.03.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona