797 (406) 2007-03-23 - 2007-03-29

Rady dzielnic informują

Klub Intergacyjny Wzgórze „Od juniora do seniora” przy Radzie Dzielnicy zaprasza mieszkańców dzielnicy Wzgórze Św. Maksymilana do szkoły otwartej przy ZS nr 9 przy ul. Hallera na bezpłatne zajęcia komputerowe, gimnastyczne, samoobrony, siłownię.

Zapisy telefoniczne - 23.03 w godz. 15.00-16.00 u koordynatora klubu- Krystyny Susickiej - tel. (058) 620 87 69.

***

Zarząd Dzielnicy Chylonia informuje, iż w biurze Rady mieszczącej się w Gdyni, ul. Morska 192 (budynek Szkoły Podstawowej nr 10) tel: (058) 663 63 18 pełnią dyżur radni miasta. I tak w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 16.30 - 17.30 dyżuruje Arkadiusz Gurazda, w każdą drugą środę miesiąca od 17.00-18.00 dyżuruje Marcin Horała. Ponadto w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 17.00- 18.00 dyżurują funkcjonariusze Straży Miejskiej.