798 (407) 2007-03-30 - 2007-04-05

Czas złożyć biznesplan!

Uczestnikom Konkursu „Gdyński Biznesplan 2007” przypominamy o terminie składania gotowych biznesplanów - bezpośrednio w pok. 420 Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w godzinach 8.00 -16.00 do 30 marca (piątek) lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego nie późniejsza niż 31 marca br.)