798 (407) 2007-03-30 - 2007-04-05

Konferencja o Tajnym Hufcu Harcerzy

28 marca 2007 r., w 62. rocznicę wyzwolenia Gdyni, Klub Historyczny im. Armii Krajowej zorganizował konferencję na temat: „Udział Tajnego Hufca Harcerzy w wyzwoleniu Gdyni”. Adresatami konferencji byli uczniowie gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych. Podczas konferencji młodzież poznała dzieje Gdyni i jej mieszkańców podczas wojny i okupacji. Dowiedziała się o prześladowaniach gdynian przez hitlerowców, sytuacji w Gdyni pod hitlerowskim zarządem, działalności tajnych organizacji harcerskich, udziale Tajnego Hufca Harcerzy w wyzwoleniu Gdyni. W konferencji, jako goście honorowi, wzięli udział harcerze Tajnego Hufca Harcerzy, którzy opowiedzieli o swoich działaniach na rzecz wyzwolenia naszego miasta spod hitlerowskiej okupacji. Konferencja odbyła się w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni, ul. Sambora 48.