798 (407) 2007-03-30 - 2007-04-05

Podziękowania

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 277, serdecznie dziękuje Stowarzyszeniu Kibiców Gdyńskiej Arki za przekazanie naszym wychowankom mikrofonu bezprzewodowego oraz pozostałych upominków zakupionych z funduszy pozyskanych przez kibiców.

Dziękujemy za wspieranie osób niepełnosprawnych w ich codziennej działalności, za miłe spotkanie na terenie naszej placówki oraz dalszą, nadal trwającą współpracę.

***

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 7 w Gdyni dziękuje wszystkim rodzicom, sponsorom, nauczycielom i uczniom za pomoc w zorganizowaniu festynu „ Cudze chwalicie, swego nie znacie...”.