798 (407) 2007-03-30 - 2007-04-05

Rady dzielnic informują

Zarząd Dzielnicy Chylonia informuje, że w biurze Rady mieszczącej się w Gdyni, ul. Morska 192 (budynek Szkoły Podstawowej nr 10) tel: (058) 663 63 18 pełnią dyżur radni miasta. I tak, w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 16.30 - 17.30 dyżuruje Arkadiusz Gurazda, w każdą drugą środę miesiąca od 17.00-18.00 dyżuruje Marcin Horała.

Ponadto w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 17.00- 18.00 dyżurują funkcjonariusze Straży Miejskiej.