798 (407) 2007-03-30 - 2007-04-05

Wymień dowód osobisty - bez kolejki!

W 2006 r. 28 743 gdynian wymieniło stare książeczkowe dowody osobiste na nowe. Ale jeszcze 76 200 gdynian tego nie uczyniło! Muszą to uczynić, tak jak wszyscy Polacy, do 31 grudnia 2007 r. Po tej dacie będą one nieważne, co może stać się powodem wielu problemów: kłopotów z odbiorem emerytury, podjęciem oszczędności w banku, zawarciem umów, czy wyjazdem za granicę.

Aby wymiana odbywała sie spokojnie, równomiernie (bez kolejek!) , Urząd w Gdyni powinien każdego dnia (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00) przyjmować po 350 wniosków. Tymczasem interesantów - jak na lekarstwo: dziesięć razy mniej!!! Miesięcznie - od początku 2007 roku - zgłasza się do wymiany starych dowodów ok. 700 osób, czyli średnio 35 dziennie. Zwłaszcza we wtorki, środy i czwartki - pod okienkami, gdzie składa się wnioski - jest teraz pusto...

Prosimy, dla uniknięcia pod koniec roku dramatycznych sytuacji, by wszyscy posiadacze starych dowodów osobistych nie czekając do ostatniej chwili, złożyli zawczasu wnioski o nowy dowód.

Urząd Miasta Gdyni już od kilku lat czynny jest od godz. 7.00 do 18.00, zatem choćby przy okazji przechodząc koło Urzędu - przed lub po pracy, podczas spaceru - warto wstąpić i ... mieć kłopot z głowy.