799 (408) 2007-04-06 - 2007-04-12

Bezpłatne porady finansowe

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w ramach programu przeciwdziałania niewypłacalności udziela bezpłatnej, poufnej i rzetelnej pomocy w zakresie poradnictwa finansowego, prawnego i doradztwa konsumenckiego. Na terenie Gdyni działa jeden Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego stworzony przez Stowarzyszenie.
ODFiK-i zapewniają pomoc każdemu, kto potrzebuje porady prawnej oraz wsparcia w rozwiązywaniu kłopotów finansowych, bez względu na status majątkowy czy społeczny. Klientami ośrodka są przede wszystkim osoby z nadmiernym zadłużeniem, które mają trudności w spłacie zobowiązań finansowych. Podstawowym zadaniem ośrodków jest umożliwienie osobom będącym w trudnej sytuacji finansowej dostępu do informacji na temat swoich praw i obowiązków oraz pomoc w odzyskaniu kontroli nad swoimi finansami. Konsument może uzyskać poradę poprzez kontakt z doradcą w biurze ODFiK, za pomocą poczty elektronicznej, korespondencyjnie lub telefonicznie.
Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego, ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia, tel: 058/624-98-73, fax: 058/624-98-75, e-mail: odfik-gdynia@skef.pl
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Transition Facility 2004 oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Ośrodki nie udzielają wsparcia finansowego. Pozostałe informacje i adresy filii znajdują się na stronie www.odfik.skef.pl

  • ikonaOpublikowano: 05.04.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona