799 (408) 2007-04-06 - 2007-04-12

Konkursy o Gdyni

Zespół Szkół Nr 14 organizuje po raz drugi międzyszkolne konkursy wiedzy o Gdyni. Konkurs odbywa się pod hasłem „Gdynia – miasto z morza”. Projekt objęty jest honorowym patronatem Wiceprezydent Gdyni – Ewy Łowkiel, która osobiście wręczy nagrody najlepszym.

W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć uczniowie klas IV-VI ze szkół podstawowych z terenu Gdyni. Szczegółowe informacje rozesłane zostały do szkół, a ponadto każdy rodzic i nauczyciel może je uzyskać na stronie http://www.gdynia.pl/dla/mieszkancow/edukacja lub zs14gdynia@poczta.fm.

Tematy konkursów: Test - historia Gdyni i portów; Konkurs krasomówczy – historia portów gdyńskich; Konkurs fotograficzny; Konkurs plastyczny; Folder reklamujący Gdynię w Europie; Krzyżówka o Gdyni; Najsłynniejsi gdynianie – biografie; Plakat o Tadeuszu Wendzie.

  • ikonaOpublikowano: 05.04.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona