799 (408) 2007-04-06 - 2007-04-12

Laboratorium Celne też na straży granic

W Gdyni od września 2004 r. działa Laboratorium Celne, które jest jedną z niewielu placówek w Unii Europejskiej, która zajmuje się analizą ilościową białka mlecznego w produktach przetworzonych. Jest także jedynym laboratorium w Polsce zajmującym się badaniem płci mięsa.

Pracuje w nim 10 osób. Wyposażone jest w najnowocześniejszych sprzęt.

Specjalizuje się szczególnie w badaniu:genetycznie modyfikowanej żywności (GMO), ginących gatunków roślin i zwierząt (CITES), białka mlecznego metodą elektroforezy pionowej, płci mięsa

W tym roku Laboratorium Celne w Gdyni rozpocznie także badania w zakresie narkotyków.

  • ikonaOpublikowano: 05.04.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona