800 (409) 2007-04-13 - 2007-04-19

Droga Różowa na IV etapie

Ruszyła rozbudowa ulicy Lotników - do czteropasmowej jezdni z dwoma pasami dla każdego kierunku ruchu. Przebudowywany odcinek kończy gdyńską część Drogi Różowej, umożliwiając w przyszłości połączenie z planowaną Drogą Czerwoną.
Przypomnijmy, że gdyńska część regionalnej Drogi Czerwonej realizowana jest etapowo od połowy lat 90-tych jako tzw. Droga Różowa na odcinku od Węzła Franciszki Cegielskiej pod wiaduktem na ul. Stryjskiej do skrzyżowania z ul. Wielkopolską.
W 2005 roku zrealizowany został III etap inwestycji – przebudowa skrzyżowania al. Zwycięstwa z ul. Wielkopolską, włączenie ul. Lotników w ul. Wielkopolską, budowa jezdni od ul. Sportowej do ul. Stryjskiej oraz budowa wiaduktów w ulicy Stryjskiej (nad torami PKP i wiadukt drogowy).
W ramach IV etapu - rozbudowana zostanie ulica Lotników na odcinku ponad 700 metrów. Podstawowy zakres robót obejmie m.in. budowę dwu jednokierunkowych, dwupasmowych jezdni w obu kierunkach, wraz z dwoma pasami włączeniowymi, budowę ciągu pieszo – jezdnego, chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicy, budowę dwóch mostków na rzece Kaczej, utworzenie pętli autobusowej przy SKM Gdynia-Redłowo, przebudowę ul. Stryjskiej i Sieradzkiej.
W związku z prowadzonymi pracami kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. I tak do 24.04. br. zamknięta została ul. Stryjska na odcinku od węzła Brzeskiego do ul. Lotników (dojazd otwarty jedynie dla mieszkańców i pracowników). Po 24.04. planowane jest zamknięcie całej ul. Lotników.
Szczegóły w następnym „Ratuszu”.