800 (409) 2007-04-13 - 2007-04-19

O większe bezpieczeństwo na morzu

10 kwietnia br Dyrektor Izby Celnej w Gdyni Tomasz Węgiel i Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie Mirosław Mikłaszewicz oraz Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Andrzej Królikowski podpisali w Gdyni Porozumienie o współpracy. Formalizuje ono wspólne działania tych trzech instytucji na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa na morzu.