800 (409) 2007-04-13 - 2007-04-19

Organizacje informują

Gdyńskie Koło Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego informuje, że w wyniku przeprowadzonych w dniu 10.03.2007 wyborów ukonstytuował się nowy zarząd: Aleksandra Orłowska-przewodnicząca, Lidia Pagudis - wice-przewodnicząca, Włodzimierz Kalinowski - wice-przewodniczący, Elżbieta Bowgird - sekretarz
Jednocześnie traci ważność pieczątka o treści: Gdyńskie Koło PTSR
81-075 Gdynia, ul.Bławatna 11e/4
Aktualny kontakt z Kołem: A. Orłowska tel. 664016907, W. Kalinowski tel. 509130814.

                                                              ***

Związek Stowarzyszeń Pomorski Bank Żywności 80-351 Gdańsk ul.Tysiąclecia 13A, przeprowadziło w dniach 31.03-01.04.2007 świąteczną zbiórkę żywności na rzecz osób ubogich.
Decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 13 marca 2007r. Nr.DPS.AZ.501D/2/2007.
W wyniku zbiórki zebrano 1598,43 kg żywności o wartości 4111 zł. i 32 gr.
Koszty przeprowadzenia zbiórki wyniósł 600 zł (plakaty, ulotki, identyfikatory).