Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
800 (409) 2007-04-13 - 2007-04-19

Rady dzielnic informują

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino zaprasza mieszkańców do siedziby Rady w Zespole Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60, tel. (058) 621 40 29 w każdą środę w godz, 17.00 – 18.00 na dyżury radnych dzielnicy w ustalonej kolejności :18 kwietnia Bogusz Ostalski, 25 kwietnia Marek Kocik.
W pierwszą i drugą środę miesiąca w godz, 17.00 – 18.00 pełni dyżur radny miasta Gdyni Andrzej Kieszek.
Biuro Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino czynne w każdy wtorek, środę i czwartek w godzinach od 15.00 do 20.00.

***

Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że Radni Dzielnicy pełnią dyżur w biurze rady w Szkole Podstawowej nr 20, przy ul. Starodworcowej 36, w każdą środę miesiąca w godz. 17.00- 18.00, tel. (058) 629 44 03. Oto harmonogram dyżurów na najbliższy miesiąc: 18.04. – Aleksandra Borska, 25.04. – Bogdan Grzybowski.
Ponadto w ostatnią środę miesiąca w godz. 15.00 - 16.00 w biurze Rady pełni dyżur pracownik MOPS.

***

Rada Dzielnicy Kamienna Góra zaprasza na dyżury radnych do biura Rady, al. Marsz. Piłsudskiego 18. I tak : 16.04. - J. Miziorko, 23.04. - M. Będzinski, 30.04.- B. Barbarowicz, 7.05.- M. Wieczorek, 14.05- Ł. Marzec.
Dyżury odbywają się w godz.17.00-18.00.

***

Rada Dzielnicy Obłuże zaprasza na dyżury radnych w każdy poniedziałek w godz.18.00-19.00 do biura Rady, w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul.Podgórskiej 14, pokój nr 15, tel. (0580 665-50-00.
Informujemy, że w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz.16.30-17.30 w biurze Rady pełni dyżur radny Gdyni Andrzej Denis. W czwarty poniedziałek miesiąca w godz. 18.00-19.00 pełnią dyżury członkowie Zarządu Dzielnicy.
I tak: 16.04. – Teresa Drobińska i Jacek Czerski , 23.04.- Jan Gumiński i Jarosław Kłodziński , 30.04. – przewodniczący Zarządu Dzielnicy Obłuże Krzysztof Blumka.
W każdy poniedziałek w godz.18.00-19.00 dyżurują funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.