800 (409) 2007-04-13 - 2007-04-19

Szkolenie dla gdyńskich organizacji pozarządowych

Biuro Prezydenta - Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na kolejne warsztaty dla gdyńskich organizacji pozarządowych na temat :
Pozyskiwania środków na realizację zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Warsztaty prowadzone są od ponad dwóch lat i cieszą się niesłabnącym powodzeniem. Najbliższe odbędą się 27 kwietnia (piątek) w godzinach od 16.00 do 20.00 w siedzibie Centrum przy ulicy 3 Maja 27/31.
Warunkiem udziału jest spełnienie jednej z niżej wymienionych przesłanek:
-członkostwo w organizacji pozarządowej mającej siedzibę w Gdyni zarejestrowanej lub w trakcie rejestracji,
- członkostwo w organizacji pozarządowej, która prowadziła lub prowadzi działalność na rzecz mieszkańców Gdyni.
Szkolenie jest bezpłatne, decyduje kolejność zgłoszeń, a wystarczy złożyć formularz i aktualną ankietę Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych dostępne na stronie www.gdynia.pl i w GCOP tel.(058) 621-80-98.
Zachęcamy do udziału tym bardziej, że :
- pozyskiwanie środków samorządowych to w przypadku 45% organizacji działających w kraju główne źródło finansowania,
- ubiegłoroczna zmiana przepisów wprowadziła wiele korzystnych zmian między innymi wzór oferty został uproszczony; organizacja nie musi już posiadać odrębnego konta w przypadku gdy otrzymuje dotację; można dokonywać modyfikacji kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przed zawarciem umowy,
- będzie to także okazja do nawiązania kontaktu i wymiany doświadczeń z innymi organizacjami działającymi w Gdyni.
Warsztaty prowadzone są przez pracowników Biura Prezydenta – Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Z oferty szkoleniowej skorzystało do tej pory ponad 250 osób działających na rzecz gdyńskich organizacji. Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o udziale w warsztatach.
Zapraszamy serdecznie!