800 (409) 2007-04-13 - 2007-04-19

Wizyta studentów ze wschodu

W dniach od 16 do 27 kwietnia br. będzie przebywać w Gdyni grupa 10 wybitnych studentów z Białorusi, Rosji (obwód Kaliningradzki) i Ukrainy. Wizytę zorganizowało Centrum Współpracy Młodzieży w ramach projektu „Study Tours to Poland – wizyty studyjne w Polsce dla studentów”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności z Programu „RITA” – Przemiany w Regionie.
W ramach intensywnego, kilkunastodniowego pobytu w Trójmieście, uczestnicy wizyt będą mieli okazję poznania polskich środowisk akademickich oraz organizacji pozarządowych; spotkania z liderami życia publicznego w Polsce; wzięcia udziału w wykładach, warsztatach, imprezach kulturalnych i seminariach. W programie najbliższej wizyty m.in. spotkanie z przedstawicielem pionu edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej, studenckiego klubu „Żak”, wizyta w Urzędzie Miasta Gdyni oraz Urzędzie Marszałkowskim województwa pomorskiego, spotkanie z przedstawicielem Fundacji Gospodarczej i zapoznanie się z programem Fundacji– Pomorskim Miasteczkiem Zawodów, spotkanie z redaktorem Radia „Gdańsk”, z europosłem Januszem Lewandowskim, a także wyjazd poza Trójmiasto. W planie - spotkania z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Lęborka – Ochotniczą Służbą Ratowniczą, Związkiem Ukraińców oraz Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jesteśmy Razem”.
Centrum Współpracy Młodzieży jest niezależną organizacją pozarządową z Gdyni. Jedną z inicjatyw Centrum jest Program „Edukacji obywatelskiej w Europie Wschodniej”. W ramach programu przekazujemy Polskie doświadczenia w zakresie działania instytucji sektora publicznego, biznesowego oraz organizacji pozarządowych, budujemy dobrosąsiedzkie relacje oraz rozwijamy międzynarodowe inicjatywy obywatelskie. Długoterminowym celem programu jest rozwój instytucji demokratycznego państwa i wzrost aktywności obywatelskiej w krajach Europy Wschodniej.