801 (410) 2007-04-20 - 2007-04-26

11 Bateria Artylerii - pod opieką

W dwie kolejne soboty 14 i 21 kwietnia br. wolontariusze z Pomorskiego Stowarzyszenia Ochrony Fortyfikacji Reduta, sympatycy i miłośnicy militariów z Pomorskiego Forum Eksploracyjnego oraz żołnierze z Jednostki Wojskowej w Gdyni - Redłowie porządkują stanowiska 11 Baterii Artylerii Stałej w lasach rezerwatu Kępy Redłowskiej.
W ramach akcji porządkowania zaplanowano oczyszczenie wszystkich stanowisk, odmalowanie armaty odnowionej w zeszłym roku, oszlifowanie i pomalowanie drugiej armaty, ustawienie tablicy informacyjnej zawierającej opis i rysunki oraz oznaczenie strzałkami drogi dojścia do Baterii od strony Polanki Redłowskiej.
Warto podkreślić, że jest to działanie społeczne, wspierane przez różne instytucje. Bezpłatnej pomocy wolontariuszom już udzielili: Jednostka Wojskowa w Gdyni Redłowie, Jednostka Wojskowa z Witomina, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, Społeczni Opiekunowie Zabytków.
Przypomnijmy, że Bateria w Redłowie zbudowana została na przełomie lat 40 i 50 XX w. do obrony portu wojennego w Gdyni przed atakami od strony morza. Organizatorem i dowódcą baterii w jej początkach był kmdr Zbigniew Przybyszewski, bohater kampanii wrześniowej, później ofiara represji stalinowskich. Bateria składała się z czterech żelbetowych stanowisk dla dział kalibru 130 mm. Oprócz stanowisk artylerii, zbudowano kilka schronów i wieżę obserwacyjną, (które znajdują się na terenie wojskowym). To duża atrakcja zwłaszcza dla miłośników historii i fortyfikacji, gdyż większość armat z kilku innych analogicznych baterii została usunięta lub zniszczona.