801 (410) 2007-04-20 - 2007-04-26

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci nie uczeszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo wychowawczo dydaktyczne w ramach realizacji programu „Dni otwarte dla dzieci z dzielnicy”- 21.04.2007 r. w godz. 9.00 - 14.00 do Przedszkoli Samorządowych nr 13 i 29. Program realizowany jest z funduszy gminy Gdynia.