801 (410) 2007-04-20 - 2007-04-26

Dla rodziców

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „POMOST” zaprasza wszystkich zainteresowanych 25.04.2007r. o godz. 18.00 do siedziby Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3-go Maja 27/31 na prelekcję p.t. „Jak rozwijać sferę emocjonalną u dzieci i uczyć je radzenia sobie z trudnymi emocjami. Praktyczne strategie do zastosowania w domu i w szkole”. Spotkanie poprowadzi Joanna Chromik-Kovacs - psycholog kliniczny.