Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

801 (410) 2007-04-20 - 2007-04-26

Dla turystów

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gdyni, ul. Świętojańska 5/7 (barak), tel. (0-58) 621 84 25 organizuje wycieczkę w dniach 10- 13.05.07 szlakiem: Warmia, Mazury, Suwalskie.
Koszt: 380 zł (3 noclegi, dwa posiłki dziennie, ubezpieczenie, autokar, przewodnicy).