801 (410) 2007-04-20 - 2007-04-26

Medale dla szkoły

16 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 26 im. Armii Krajowej w Gdyni (ul. Tatrzańska 40) odbyła się uroczystość uhonorowania tej placówki medalami.
Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin wręczył Hannie Góreckiej, dyrektorce SP nr 26 - brązowy medal „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis”. Przekazał również dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla tej szkoły „Za zasługi w upowszechnianiu historii polskiego państwa podziemnego jego siły zbrojnej - Armii Krajowej”.
Natomiast Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek nagrodził szkołę medalem „Civitas e Mari”, przyznawany „Tym, Którzy Odważnie Realizują Marzenia”.