801 (410) 2007-04-20 - 2007-04-26

Podziękowania

Świetlica Socjoterapeutyczna „Światłowcy” przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni serdecznie dziękuje Markowi Zabiegałowskiemu - właścicielowi cukierni „KARPATKA”, za przekazanie ciast na uroczyste Spotkanie Wielkanocne z dziećmi.

***

Zespół Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni składa serdeczne podziękowania: Jadwidze Stefaniszyn, Krystynie Kołakowskiej, Łukaszowi Cichowskiemu, Dyrektorowi Firmy „Tesco” Andrzejowi Balat, Dyrektorowi Firmy JET Bartłomiejowi Walczak, Michałowi Kowalskiemu oraz Włodzimierzowi Pilarczyk z Elektromechaniki Pojazdowej „Pilus” za zaangażowanie i ofiarowaną pomoc w zorganizowaniu Śniadania Wielkanocnego dla naszych wychowanków.