801 (410) 2007-04-20 - 2007-04-26

Pomogą po wypadku!

Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych i Innych Zdarzeniach „Inter Alia” udziela bezpłatnych porad prawnych na temat uzyskania odszkodowania, kontroli działalności firm ubezpieczeniowych, prowadzenia negocjacji z firmami ubezpieczeniowymi.
Zajmuje się również organizowaniem niezależnych komisji lekarskich oraz pomocy prawnej przed Sądami i innymi urzędami.
Informacje: Gdynia, ul. Abrahama 15; tel (058) 620 55 99; fax (058) 620 48 79.