801 (410) 2007-04-20 - 2007-04-26

Przeszkolą w pośrednictwie pracy

Fundacja Gospodarcza zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach z pośrednictwa pracy oraz warsztatach z doradztwa zawodowego, organizowanych w ramach projektu: Nowa Jakość Usług - program doskonalenia zawodowego pracowników instytucji rynku pracy. Odbędą się one w Fundacji Gospodarczej na ul. Olimpijskiej 2 w Gdyni.
Termin rozpoczęcia szkoleń będzie wkrótce ustalony.
Oto szczegółowy program:
Szkolenia z pośrednictwa pracy :
1.Prawne i etyczne postawy pośrednictwa pracy- 12 h
2.Rynek pracy i zatrudnienia - 14 h
3.Komunikacja interpersonalna w działalności zawodowej pośrednictwa pracy- 24 h
4.Organizacja warsztatu pracy pośrednika -14 h
5.Komptenencje pośrednika pracy -16 h
Warsztaty z doradztwa zawodowego:
1.Metodyka prowadzenia doradztwa zawodowego -12 h
2.Warsztat pracy doradcy zawodowego - 12 h
3.Metodologia prowadzenia badań -10 h
4.Rynek pracy i zatrudnienia w Polsce - 6 h.
Aby uczestniczyć w szkoleniach i warsztatach trzeba być pracownikiem instytucji rynku pracy, mieć podpisaną umowę do końca listopada 2007 roku oraz wypełnić ankietę która znajduje się na naszej stronie internetowej: http://fungo.com.pl/podyplomowe.htm
Należy wysłać ją faksem, a później pocztą tradycyjną.

ikona