801 (410) 2007-04-20 - 2007-04-26

Słoneczna jesień

Fundacja Słoneczna Jesień zaprasza do udziału w warsztatach plastyczno - psychologicznych pod nazwą „Gdynia sercem malowana”. Warsztaty skierowane są do osób dorosłych z niepełnosprawnością ruchową. Zajęcia plastyczne i warsztaty psychologiczne odbywać się będą w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Legionów 121 od miesiąca maja do lipca 2007r.
Osoby chętne do udziału w zajęciach prosimy o kontakt telefoniczny z Agatą Kowalewską tel. (0 58) 622 06 24, 0 608 580 515 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00 do dnia 14 maja 2007r.