801 (410) 2007-04-20 - 2007-04-26

W środę sesja

W środę 25 kwietnia 2007 roku o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta rozpocznie się VII sesja Rady Miasta Gdyni. Porządek obrad przewiduje m.in. dyskusje nad projektami uchwał w sprawach:

- przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdyni za rok 2006,
- udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z wykonania budżetu Miasta Gdyni za rok 2006,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Jana z Kolna i Portowej;
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej.
- określenia zadań, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 20 w Gdyni ul. Starodworcowa 36;
- zmiany obwodu Gimnazjum Nr 18 w Gdyni ul. Chwaszczyńska 26;
- likwidacji VII Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni ul. Morska 79;
- likwidacji Technikum Elektronicznego Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Gdyni ul. Śmidowicza 49;
- likwidacji III Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni ul. Morska 77;
- stopniowej likwidacji VI Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni ul. Sambora 48;
- likwidacji I Uzupełniającego Liceum ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni ul. Wejherowska 55;
- rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Gdyni ul. Narcyzowa 6;
- likwidacji Gimnazjum Nr 6 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Gdyni ul. Narcyzowa 6;
- likwidacji VIII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Gdyni ul. Narcyzowa 6;
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Aragońskiej, w formie przetargu ustnego nieograniczonego;
- wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Pionierów, w formie przetargu ustnego nieograniczonego;
- przekazania Gdyni – miastu na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Drogi Gdyńskiej (dz. nr 810/13)
- przekazania Gdyni – miastu na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Drogi Gdyńskiej (dz. nr 807/13);
- przekazania Gdyni – miastu na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Drogi Gdyńskiej (dz. nr 950/2);
- nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Kapitańskiej 14;
- nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Morskiej 74;
- nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Morskiej 72;
- nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Ledóchowskiego 5;
- wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Jana z Kolna w formie przetargu ustnego nieograniczonego;
- nadania nazwy placowi w Gdyni
- nadania nazwy ulicom w Gdyni
- zobowiązania Prezydenta Miasta Gdyni do przygotowania raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni za rok 2006,
- powołania Komisji ds. reformy rad dzielnic
- zmiany Uchwały Nr XLII/1342/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi, ustalenia stref taryfowych oraz dodatkowych oznaczeń, w które winny być zaopatrzone taksówki osobowe na terenie miasta Gdyni.
Aneks do porządku obrad
Projekty uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę ulicy Chwarznieńskiej z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni (Droga Średnicowa),
  2. upoważnienia Prezydenta Miasta do przyjęcia dotacji ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych,
  3. przyjęcia Statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.