802 (411) 2007-04-27 - 2007-05-10

Coraz bliżej otwarcia Muzeum Miasta Gdyni

Pracownia projektowa „Rysunek” w składzie: Aleksander Widyński, Barbara Badowska-Widyńska, Iwona Dzierżko-Bukal, Beata Purc-Stępniak, Witold Hazuka, to laureat I nagrody w ogłoszonym (w lutym bieżącego roku) przez Prezydenta Miasta Gdyni – dr Wojciecha Szczurka konkursie, którego przedmiotem było opracowanie koncepcji wystawy długoterminowej w nowym obiekcie Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1.
Werdykt podjął Sąd Konkursowy w składzie: dr inż. arch. Marek Stępa -wiceprezydent Miasta Gdyni jako Przewodniczący, Bruno Sobczak -scenograf, Elżbieta Wójcik-dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Gdyni, dr. inż. arch. Robert Hirsch-Miejski Konserwator Zabytków UM w Gdyni, Włodzimierz Grzechnik- naczelnik Wydziału Kultury, Rekreacji i Sportu UM w Gdyni, Barbara Mikołajczuk – kierownik Działu Dokumentacji Historii Miasta i Portu Muzeum Miasta Gdyni, Cezary Chludziński – sekretarz Sądu.
Regulamin Konkursu przewidywał następujące nagrody:
I nagroda – zaproszenie autora (uczestnika konkursu) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad jej realizacją, a także nagroda pieniężna w wysokości 50 000 zł.
II nagroda – pieniężna w wysokości 30 000 zł.
III nagroda – pieniężna w wysokości 15 000 zł.

Sąd Konkursowy oceniał: zgodność prezentacji z określoną w regulaminie misją, celem oraz zakresem merytorycznym ekspozycji, określonym w pkt. 9.5 regulaminu, klarowność i przystępność prezentacji, atrakcyjność wizualną, techniczną wykonalność projektu.
Najwyższą liczbę punktów – 89,3 i I nagrodę otrzymała praca oznaczona kodem 010311, wykonana przez pracownię projektową „Rysunek”. II nagrodę, uzyskując 85,3 pkt otrzymała praca oznaczona kodem 200398, wykonana przez Studio 1:1, którego pełnomocnikiem był Jarosław Szymański. III nagrody nie przyznano (brak spełnienia pkt. 22.4 Regulaminu).
Uroczyste otwarcie nowego muzeum Miasta Gdyni planowane jest na jesień bieżącego roku.