802 (411) 2007-04-27 - 2007-05-10

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne w ramach programu „Dni otwarte dla dzieci z dzielnicy” - 28.04.2007 w godz. 9.00 - 14.00 do Przedszkoli Samorządowych nr 7, 27, 44. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany jest z funduszy gminy Gdynia.