802 (411) 2007-04-27 - 2007-05-10

Najlepsi w tańcu

Organizatorzy V Gdyńskiego Przeglądu Szkolnych Zespołów Tanecznych , który odbył się 1 kwietnia br - Zespół Szkół nr 15 i Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino- informują o wynikach przeglądu:
Kategoria Dance – I miejsce –zespół „Elf” Gimnazjum nr 10, II miejsce- zespół „Tabu” Gimnazjum nr 20, III miejsce- zespół „Fantazja” Gimnazjum nr 11
Kategoria Cheerleaders - I miejsce- zespół „Step by step” Gimnazjum nr 2, II miejsce – zespół „Fantazja” Gimnazjum nr 11, III miejsce- zespół „Tabu” Gimnazjum nr 20
Organizatorzy Przeglądu dziękują za duże zaangażowanie uczestnikom i wszystkim osobom, które w sposób znaczący przyczyniły się do udanego przebiegu całej imprezy.