Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI. Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI.
802 (411) 2007-04-27 - 2007-05-10

Place zabaw dla najmłodszych i trochę starszych dzieci

W Gdyni jest obecnie ponad 40 placów zabaw, którymi opiekuje się gmina. Znajdują się na terenie całego miasta: na zieleńcach, skwerach i w parkach.
Większość placów zabaw jest zrealizowana z myślą o najmłodszej grupie wiekowej dzieci do 6 lat. Są też wyposażone m.in. w piaskownice, bujaki i niewielkie zjeżdżalnie, otoczone ogrodzeniem. Są place przewidziane dla dzieci starszych do lat 12, w których ustawione zostały urządzenia odpowiednio dostosowane do tej grupy użytkowników, np. większe zestawy zabawowe, czy ścianki wspinaczkowe. Z myślą o młodzieży wybudowano boiska i zamontowano stoły do ping- ponga.
Dla integracji dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi place zabaw wyposaża się w urządzenia przystosowane dla dzieci na wózkach inwalidzkich np. w Parku Rady Europy czy przy ul. Gryfa Pomorskiego (skrzyżowanie z ul. Lipową).
Duża część placów zabaw powstała z inicjatywy rad dzielnic, które jako rzecznicy lokalnych społeczności, znający jej potrzeby proponują miejsce i sposób jego zagospodarowania oraz rezerwują środki finansowe na ten cel w swoim budżecie.
Od 2000 roku powstało na terenach gminnych 20 nowych placów zabaw. Do największych i najatrakcyjniejszych z nich oprócz wcześniej wymienionych należy plac zabaw przy ul. Wieluńskiej (skrzyżowanie z Łęczycką), plac zabaw przy ul. Śląskiej (na wys. nr 72), plac zabaw przy ul. Zielonej (na wys. nr 32), czy plac zabaw przy ul. Bławatnej (naprzeciwko Przedszkola nr 46).
Dodajmy, że istniejące place zabaw są na bieżąco modernizowane poprzez wymianę starych urządzeń na nowe, posiadające odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, poprzez dostawianie nowych urządzeń oraz wykonywanie ogrodzeń. Wszystkie te zabiegi mają na celu podniesienie ich bezpieczeństwa i atrakcyjności.
Gdyńskie place zabaw są objęte kompleksową opieką. Raz w roku wiosną jest wymieniany piasek w piaskownicach, a urządzenia również raz w roku są malowane.
Na bieżąco place zabaw utrzymywane są w czystości, podlegają regularnym przeglądom i konserwacji.
Corocznie w budżecie miasta przeznaczane są środki na realizację nowych i modernizację istniejących placów zabaw. W roku bieżącym zarezerwowano na ten cel 200 000 zł.
Z tych pieniędzy sfinansowana zostanie m.in. modernizacja placów zabaw przy ul. Metalowej, ul. Powstania Śląskiego, ul. Legionów, ul. Piekarskiej, przy Stawku na Obłużu, w Parku Rady Europy i na Kamiennej Górze.
Ponadto powstaną place: przy ul. Złotej, przy ul. Boh. Star. Warszawskiej, przy al. Zwycięstwa, boisko na terenie rekreacyjnym przy ul.Wieluńskiej, teren rekreacyjny przy ul. Radosnej.
A do 1 lipca br. na plaży Śródmieście powstanie nowy, bardzo atrakcyjny plac zabaw połączony z miejscem wypoczynku dla rodziców.