802 (411) 2007-04-27 - 2007-05-10

Plaże muszą być czyste!

O porządek i czystość na gdyńskich plażach dbać będzie przez najbliższy rok od 1 maja 2007 do 30 kwietnia 2008 r. firma „Delta” (w wyniku przetargu ogłoszonego przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji). Miasto przeznaczy na ten cel 486 050 zł.
W sezonie letnim od 16 czerwca do 30 września br. firma Delta zobowiązana jest do sprzątania plaż codziennie do godziny 8.00. Również do tej godziny muszą być opróżnione kosze na śmieci. Ponadto kosze muszą być czyszczone na bieżąco w ciągu dnia od godz. 10.00 do 18.00. W tym celu na plażach w Śródmieściu i Orłowie dyżurować będzie po dwóch pracowników firmy Delta, a na plaży w Babich Dołach i Redłowie po jednym.

Natomiast poza sezonem letnim kosze opróżniane będą dwa razy w tygodniu.
Usługi świadczone przez firmę Delta dotyczą następujących plaż i terenów:
1) Plaża Babie Doły (od wejścia nr 1 do wejścia nr 3),
2) Plaża Oksywie (od wejścia nr 3 do wejścia nr 5),
3) Plaża Śródmieście (od wejścia nr 6 do wejścia nr 11),
4) Plaża Redłowo – kąpielisko strzeżone (od wejścia nr 11 do 14),
5) Plaża od opaski betonowej do cypla redłowskiego (klifu) (od wejścia nr 13 do wejścia nr 14),
6) Plaża od cypla redłowskiego do mola w Orłowie (od wejścia nr 15 do wejścia nr 16),
7) Plaża od mola w Orłowie z wejściem na plażę przy ul. Przebendowskich (od wejścia nr 16 do 18),
8) Plaża od wjazdu od Kolibek do granicy administracyjnej Sopotu (od wejścia nr 18 do 20),

Razem powierzchnia plaż - od Babich Dołów do granicy administracyjnej Sopotu - wynosi 151.007 m2; przystani jachtowej przy al. Jana Pawła II - 10.320 m2, akwenu wodnego Mariny 37.000 m2, a pozostałych terenów tj. terenów zielonych, skarp, kamieni, schodów itp.- 119.476 m2. Ogółem powierzchnia do oczyszczania wynosi 317.803 m2.
Najwięcej jednak zależy od nas mieszkańców.
Dbajmy o czystość i porządek!