802 (411) 2007-04-27 - 2007-05-10

Płytka wyobraźnia to kalectwo

24 kwietnia 2007 roku w Parku Naukowo – Technologicznym Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Straż Miejska w Gdyni zainaugurowały edukacyjną kampanię „Płytka wyobraźnia, to kalectwo”, ostrzegającą przed skutkami brawury oraz tragicznymi i często nieodwracalnymi konsekwencjami nieprzemyślanych skoków do wody. Inicjatorem i organizatorem kampanii jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, które prowadzi ją od 7 lat. Od dwóch lat działania Stowarzyszenia aktywnie wspierane są przez Straż Miejską z różnych miast Polski. Teraz kolej na Gdynie!
We wspólnie zorganizowanym spotkaniu uczestniczyli nauczyciele reprezentujący łącznie 51 gdyńskich szkół podstawowych i gimnazjów oraz goście specjalni: wiceprezydent Ewa Łowkiel; Krzysztof Kranc, który sam uległ wypadkowi podczas skoku do wody oraz ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Michał Bodziński, od wielu lat strzegący bezpieczeństwa na gdyńskich kąpieliskach.
Podczas spotkania gdyńskim szkołom przekazano nieodpłatne pakiety edukacyjne zawierające m.in. płyty CD, bądź kasety VHS z filmem, w którym młodzi ludzie opowiadają o skutkach niefortunnych skoków do wody oraz z filmem o zasadach pierwszej pomocy osobom, które doznały urazu rdzenia kręgowego w wyniku skoku do wody, a także ramowy scenariusz zajęć i książeczkę z ćwiczeniami dla dzieci.
Materiały te można również znaleźć na stronach www.plytkawyobraznia.pl