Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

802 (411) 2007-04-27 - 2007-05-10

Uwaga, podatnicy!

Aby uniknąć kolejek w kasach Urzędu Miasta Gdyni przy zapłacie podatku od nieruchomości przypominamy o możliwości uiszczenia tejże zapłaty bez żadnych opłat w oddziałach Banku Nordea S.A. w Gdyni :
- I Oddział w Gdyni, ul. 3 Maja 27/31 (wejście od ul.10 Lutego) w godz. 9.00-18.00;
- POB w Gdyni, ul. Starowiejska 41/43, w godz. 9.00-17.00;
- II Oddział w Gdyni, ul. Kielecka 2, w godz. 9.00-17.00.
Wpłaty w powyższych punktach przyjmowane są wyłącznie na podstawie decyzji, bez formalności wypisywania dodatkowych kwitów.