802 (411) 2007-04-27 - 2007-05-10

Ważne dla pracodawców i osób niepełnosprawnych!

Urząd Miasta Gdyni zaprasza pracodawców i osoby niepełnosprawne do skorzystania z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 123 poz. 776 z póź. zm. ).
Pracodawco, jeżeli: Twoja firma istnieje minimum rok kalendarzowy, jesteś w dobrej kondycji finansowej, masz perspektywy rozwoju i planujesz stworzyć dodatkowe stanowiska pracy, przystosuj je dla osób niepełnosprawnych.
Tworząc miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych możesz ubiegać się o zwrot kosztów:
- przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
- adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy,
- zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.
Osoby niepełnosprawne, które czują się na siłach, chcą być czynne zawodowo i dysponują pomysłami na stworzenie stanowiska pracy dla siebie, mogą ubiegać się o pożyczkę na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na korzystnych warunkach.
Szczegółowe informacje oraz druki wniosków można uzyskać w Referacie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych przy ul. Kołłątaja 8, pokój 212 lub telefonicznie (0-58) 620-38-24, a także na stronie www.gdynia.pl