802 (411) 2007-04-27 - 2007-05-10

Zapisy do...

Gimnazjum Nr 3 w Gdyni przy ul. Gospodarskiej 1 ogłasza nabór do klasy I sportowej - pływackiej na rok szkolny 2007/2008. Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy sportowej o profilu pływackim będzie uczestnictwo w teście sprawnościowym, który się odbywa w poniedziałki i w piątki w godz. 15.00 - 15.45 na basenie przy ulicy Gospodarskiej.

***

Dyrekcja Przedszkola Francuskiego przy Związku Francuzów Zagranicą w Gdyni ul. Halicka 8 ogłasza zapisy do grup przedszkolnych: 3, 4 i 5 latki. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku francuskim. Prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (nauczyciele z Francji).
Kontakt telefoniczny (058) 622-05-91 Grażyna Rybak.
***

Uczniowski Klub Sportowy Morświn, www.lucznictwo.org informuje, że zajęcia sekcji łuczniczej odbywają się we wtorki i w czwartki, w godz. od 15.00 do 18.00 na boisku Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Wrocławskiej 52 w Gdyni.

***

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, ul. Morska 192 ogłasza nabór do klas pierwszych i zerowych na rok szkolny 2007/08.
Jednocześnie szkoła informuje, że prowadzimy nabór do klas pierwszych i zerowych integracyjnych. Podania należy składać do 30 kwietnia 2007 r. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły, tel.( 058) 623 06 33, www.sp10gdynia.pl.

***

XII Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy , 81-222 Gdynia, ul. Morska 79 (tel. (058)621-68-91/92) www.zsmgdynia.prv.pl zsm@zsm.gdynia.pl ogłasza rekrutację do czterech klas pierwszych:
•klasa obronna:jęz.ang, informatyka, historia
•klasa psychologiczna:jęz. ang., biologia, matematyka
•klasa przyrodnicza: jęz. ang., biologia, geografia
•klasa informatyczna: jęz. ang., matematyka, informatyka

***

Zespół Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy 81-222 Gdynia, ul.Morska 79 (tel. (058)621-68-91/92) www.zsmgdynia.prv.pl zsm@zsm.gdynia.pl ogłasza rekrutację do klas pierwszych:
Technikum Mechanicznego Nr 1 o specjalności: samochody, obrabiarki sterowane numerycznie.
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających W technikum i szkole zasadniczej przedmioty uwzględniane przy rekrutacji to: język polski oraz przedmiot z wyższa oceną: historia lub WOS, matematyka lub fizyka lub chemia, informatyka lub technika.

***

Technikum Uzupełniające Nr 7 po Zasadniczej Szkole Zawodowej przy Zespole Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy w Gdyni 81-222 Gdynia, ul.Morska 79 (tel. (058)621-68-91/92) www.zsmgdynia.prv.pl zsm@zsm.gdynia.pl ogłasza nabór do klasy pierwszej mechanicznej o specjalności: samochody, obrabiarki sterowane numerycznie.

***

Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zjednoczonej Europy, rok założenia 1990 zaprasza do klas 0 i I
-Montessoriańskiej - „Pomóż mi zrobić to samemu”- jest głównym przesłaniem pedagogiki Marii Montessori, kładącej główny nacisk na: naukę pracy indywidualnej i zespołowej, kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, uczenie się przez działanie, ćwiczenia koncentracji, lekcje ciszy, umiejętności przestrzegania reguł społecznych.
-Artystycznej - bogaty program uczestnictwa w życiu kulturalnym, realizacja projektów artystycznych, doskonalenie indywidualnych predyspozycji, duża liczba godzin z przedmiotów artystycznych.
-Europejskiej - intensywne nauczanie j. angielskiego (5-10 godzin tygodniowo) i języka niemieckiego.

Informacje i zapisy: PSSP w Gdyni, ul. Strażacka 15, 81-616 Gdynia, tel/fax: 058 6240509, 058 6243454 oraz na stronie internetowej: www.pssp.gla.edu.pl

***

Zespół Szkół Budowlanych w Gdyni ul. Tetmajera 65, tel. (058) 622-26-24 lub 622-08-22 przyjmuje zapisy absolwentów gimnazjum na rok szkolny 2007 / 2008 do:

- Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2
- Technikum Budowlanego 4-letniego
- Technikum Uzupełniającego 3-letniego dla dorosłych .