803 (412) 2007-05-11 - 2007-05-17

Konkurs poetycki dla seniorów

Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Gen Maczka 1 zaprasza wszystkich gdyńskich seniorów do udziału w konkursie poetyckim.
Do udziału w konkursie zachęcamy nie tylko osoby zrzeszone w klubach seniora i korzystające z domów pomocy społecznej, ale wszystkie osoby starsze zajmujące się amatorsko twórczością poetycką.
Zgłoszenia do konkursu przyjmuje do 18 maja br. Barbara Kluk z Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Gen. Maczka 1, tel. (0580 622 24 24.
Chętne osoby prosimy o zgłaszanie dwóch utworów poruszających różne aspekty życia.
Konkurs odbędzie się 29 maja br. w godz. 10.00 – 13.00 w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Gen. Maczka 1.
Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody, a dla wszystkich uczestników nagrody pocieszenia.